• Dit kan op competentieniveau zijn zoals: Ondernemend, Commercieel, ... of een beroepsprofiel: Beveiliger, Computerspecialist etc.
  • Maak duidelijk waaraan de staalkaart profiel moet voldoen, bijvoorbeeld .... De persoon is in staat om x, y en z te doen in een omgeving x etc.
  • Hard skillSoft skillKennisTechnologieMethodiekOverig 
    Add a new row
    Houding, Gedrag, Excel, Word, Scrum, Agile, SketchApp, ...