Naam School:

ROC Mondriaan

Opleidingsniveau:

MBO

CREBO Nummer:

25187

Beroepstitel:

Beveiliger

Beroep uitleg

De uitstroom Beveiliger betreft de basisopleiding die alle mensen die in de particuliere beveiliging willen werken moeten volgen. Denk hierbij aan objectbeveiliger, winkelsurveillant, mobiel surveillant, geld-, persoonsbeveiliger, geld- en waardetransporteur, detentietoezichthouder, luchthavenbeveiliger.

De beveiliger voert het werk in een uitvoerende rol uit. Hij werkt vaak alleen en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen werk. Hij schakelt anderen in als hij hulp nodig heeft of als de situatie daarom vraagt. Het uniform wekt bij derden bepaalde verwachtingen die de beveiliger moet waarmaken.

Vaardigheden

 • Aanpassingsvermogen
  ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 
 • Accuratesse
  ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 
 • Alert
  ▄▄▄ ▄▄▄
 • Bedachtzaam
  ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 
 • Betrouwbaar
  ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 
 • Consensusgericht
  ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 
 • Diplomatiek
  ▄▄▄ ▄▄▄
 • Eerlijkheid
  ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 
 • Gestructureerd
  ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 
 • Gezagsgetrouw
  ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 
 • Intuitief
  ▄▄▄ ▄▄▄
 • Krachtig
  ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 
 • Rationeel
  ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 
 • Serieus
  ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 
 • Stabiel
  ▄▄▄ ▄▄▄
 • Waakzaam
  ▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 

Hoofdcompetenties

Beslissen en activiteiten initiëren

De beveiliger neemt snel een beslissing waarbij hij rekening houdt met risico’s die een rol spelen bij het weigeren of juist toelaten van een persoon of voorwerp. Bij het nemen van de beslissing toont hij uiterlijk geen twijfel.

Beslissingen nemen

Zelfvertrouwen tonen

Afgewogen risico’s nemen

▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 

▄▄▄ ▄▄▄

▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 

Beslissen en activiteiten initiëren

De beveiliger neemt snel een beslissing waarbij hij rekening houdt met risico’s die een rol spelen bij het weigeren of juist toelaten van een persoon of voorwerp. Bij het nemen van de beslissing toont hij uiterlijk geen twijfel.

Anderen raadplegen en betrekken

▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 

Etisch en integer handelen

De beveiliger behandelt alle bezoekers gelijkwaardig en discrimineert/selecteert niet op andere aspecten dan die in de procedures staan. De beveiliger laat zich niet verleiden tot afwijken van de regels in ruil voor persoonlijk gewin.

Integer handelen

Verschillen tussen mensen respecteren

▄▄▄ ▄▄▄

▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 

Vakdeskundigheid toepassen

De beveiliger signaleert afwijkingen op de normale situatie die risico’s kunnen vormen voor de veiligheid.

Vakspecifieke mentale vermogens aanwenden

▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 

Met druk en tegenslag omgaan

De beveiliger blijft kalm en onverstoorbaar ook als bezoekers weerstand bieden.

Effectief blijven presteren onder druk

Gevoelens onder controle houden

▄▄▄ ▄▄▄ ▄▄▄ 

▄▄▄ ▄▄▄