Stageperiode 1

08-06-2018 t/m
23-06-2018

Student


Voornaam: Harry
Achternaam: Harrybald
Studentnummer: 93,939,393

Stagebedrijf


Bedrijf Fleb
Naam: Henk
Achternaam: Giertank

Docent


Voornaam:Ted
Achternaam: van Tetterdeted
Beoordelingsperiode 1

Over de stage

MBO Rijnland
Crebonummers: 90411 en 90414

In dit formulier bevat de BPV- voor de student Mediavormgever. BPV staat voor beroepspraktijkvorming. De opleiding Mediavormgever bestaat uit een aantal Kerntaken en werkprocessen. De Kerntaken die van belang zijn tijdens de BPV zijn ‘Ontwerpt de media-uiting’ en ‘Realiseert de media-uiting’. Tijdens de BPV wordt er beoordeeld of de student op het gebied van verschillende werkprocessen op niveau is.

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting

1.1 Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgeverglikertcol1271e87c25d
1.2 Maakt een plan van aanpakglikertcol12757c6cca6
1.3 Maakt het conceptglikertcol12757c6cca6
1.4 Maakt het ontwerpglikertcol1271decc78a
1.5 Presenteert het concept en/of ontwerpglikertcol1271decc78a

Beroepshouding in de beroepspraktijk

glikertcol11312803bba
glikertcol11301fd1987
glikertcol1137216bcb6
glikertcol113cce3245d
glikertcol11301fd1987
glikertcol11312803bba
glikertcol1137216bcb6

Kerntaak 2: Ontwerpt de media-uiting

glikertcol12757c6cca6
glikertcol12762c53c0c
glikertcol12762c53c0c
glikertcol12762c53c0c
glikertcol127e89bc7e4

Beroepshouding in de beroepspraktijk

glikertcol11312803bba
glikertcol11301fd1987
glikertcol1137216bcb6
glikertcol113cce3245d
glikertcol11301fd1987
glikertcol11312803bba
glikertcol1137216bcb6

U kunt onderaan het stageformulier downloaden: [gravitypdf name="Beoordelingsformulier" id="59b162b3f08c7" text="Download PDF"]

[gravitypdf name="Beoordelingsformulier" id="59b162b3f08c7" text="Download PDF"]