Stageperiode 1

16-06-2018 t/m
27-06-2018

Student


Voornaam: Pietje
Achternaam: Puk
Studentnummer: 32,432,234

Stagebedrijf


Sesamstraat Enterprises
Naam: Paul
Achternaam: de Praktijkopleider

Docent


Voornaam:Henk
Achternaam: de Docent
Beoordelingsperiode 1

Over de stage

MBO Rijnland
Crebonummers: 90411 en 90414

In dit formulier bevat de BPV- voor de student Mediavormgever. BPV staat voor beroepspraktijkvorming. De opleiding Mediavormgever bestaat uit een aantal Kerntaken en werkprocessen. De Kerntaken die van belang zijn tijdens de BPV zijn ‘Ontwerpt de media-uiting’ en ‘Realiseert de media-uiting’. Tijdens de BPV wordt er beoordeeld of de student op het gebied van verschillende werkprocessen op niveau is.

Kerntaak 1: Ontwerpt de media-uiting

1.1 Beoordeelt de opdracht en bespreekt deze met de opdrachtgeverglikertcol12757c6cca6
1.2 Maakt een plan van aanpakglikertcol1271e87c25d
1.3 Maakt het conceptglikertcol1271decc78a
1.4 Maakt het ontwerpglikertcol1271decc78a
1.5 Presenteert het concept en/of ontwerpglikertcol12757c6cca6

Beroepshouding in de beroepspraktijk

glikertcol11312803bba
glikertcol11301fd1987
glikertcol1137216bcb6
glikertcol11301fd1987
glikertcol1137216bcb6
glikertcol11301fd1987
glikertcol1137216bcb6

Kerntaak 2: Ontwerpt de media-uiting

glikertcol12757c6cca6
glikertcol127e89bc7e4
glikertcol1271decc78a
glikertcol127e89bc7e4
glikertcol12757c6cca6

Beroepshouding in de beroepspraktijk

glikertcol11312803bba
glikertcol11301fd1987
glikertcol1137216bcb6
glikertcol11301fd1987
glikertcol1137216bcb6
glikertcol11301fd1987
glikertcol1137216bcb6

U kunt onderaan het stageformulier downloaden: [gravitypdf name="Beoordelingsformulier" id="59b162b3f08c7" text="Download PDF"]

[gravitypdf name="Beoordelingsformulier" id="59b162b3f08c7" text="Download PDF"]